OBAVIJEST O SMRTI

Omeragić (rođ.Petrović) Nade

1930-2022

S tugom javljamo da je plemenito srce

naše majke, sestre, bake i prabake

Omeragić (rođ.Petrović) Nade
1930-2022

prestalo da kuca 13.01.2022. godine u 92. godini
ispunjenog i sretnog života.
Sahrana će se obaviti u subotu 15.01.2022. u
13:00 sati u krugu porodice.
Ožalošćena porodica108